VIDRES SANROMÀ
DES DEL 1870
Algunes de les feines que realitzem ordenades per temàtiques:

Obres. On hi ha tot tipus d'obra pública i civil.

Mampares, portes securit. Gran varietat i solucions per tot tipus de dutxes, banyeres i altres tancaments.

Miralls i altres. Tot tipus d'instal·lacions.