VIDRES SANROMĀ
DES DEL 1870
TOT TIPUS DE MAMPARES.